1. Svědkové Jehovovi – cca 13 100 členů

Svědkové Jehovovi vznikli v USA v 70. a 80. letech 19. století z křesťanského apokalyptického hnutí adventistů. Věří, že Bible učí o celosvětové Armagedonské bitvě, v nichž má dojít k nahrazení současného světového systému Božím Královstvím, což je skutečná vláda 144 tisíc (malé stádo) duchem pomazaných křesťanů vedených Kristem Ježíšem jako duchovních osob v nebi. Výběr této počtem omezené skupiny začal o Letnicích roku 33 n. l., a pokračuje až dodnes. O povolání a pomazání rozhoduje pouze Bůh a nedá se nijak získat nebo zasloužit. Většina, tedy velký zástup (který nikdo nemohl sečíst) spravedlivých pod jejich vládou má v budoucnu naději na věčný život v obnoveném pozemském ráji. Svědkové Jehovovi již vícekrát na základě svých výkladů Bible očekávali přesný letopočet konce světa, naposledy na rok 1975. 

Vyšší než běžná koncentrace svědků Jehovových v ČR je např. na severní Moravě a v západní těžařské oblasti, což z historického hlediska potvrzuje stěhování svědků Jehovových do havířských oblastí, neboť horníci byli v době komunistické totality od vojenské služby osvobozeni a muž, svědek Jehovův, tak nemusel automaticky nastoupit do vězení za odpírání. Svědkové Jehovovi odmítají transfúze krve a to od roku 1945, tedy téměř 70 let. To způsobuje potíže při léčení této skupiny pacientů. Především kvůli nim se před řadou let začal vyvíjet nový obor lékařství, tzv. bezkrevní medicína.

Svědkové Jehovovi se neúčastní politického života ani válečných konfliktů. Během své historie byli podobně jako jiná náboženská hnutí předmětem perzekuce. Jedním z hlavních důvodů byl fakt, že odmítali sloužit v armádě; rovněž tak jakýmkoliv způsobem uctívat stát. V době nacistického Německa bylo pronásledování největší, v koncentračních táborech, kam byli zavíráni, nosili jako označení fialové trojúhelníky.

 

2. Hnutí Grálu – cca 1500 stoupenců

Náboženská organizace, jejíž učení vychází z knihy Poselství Grálu, spisu německého autora píšícího pod jménem Abd-ru-shin, Oskara Ernsta Bernhardta (1875 – 1941). Samo hnutí se deklaruje jako volné světonázorové či duchovní společenství lidí, kteří přijali vědění Poselství Grálu a chtějí podle něj žít. V Československu vzniklo v roce 1933 pod názvem „Přírodně filosofický kruh stoupenců Grálu“, následně bylo zakázáno nacistickým i komunistickým totalitním režimem. V roce 1990 byla jeho činnost znovu obnovena. V ČR má hnutí asi 1500 stoupenců. Dle religionisty Dr. Vojtíška „Příslušníky Hnutí Grálu bývají lidé s vyvinutým smyslem pro mravnost, pořádní a až trochu zákoničtí a upjatí. Bývá jim vlastní myšlenka práce na sobě a sebezlepšování.“ 

Začátkem května 2007 byl v Kuřimi náhodně objeven případ týrání sedmiletého chlapce jeho matkou a příbuznými. V Mladé frontě DNES se objevily články, tvrdící, že v pozadí případu by mohla být náboženská sekta, „mohlo by jít o Hnutí Grálu“. Následovalo líčení Hnutí Grálu jako nebezpečné sekty, která měla v minulosti konflikt se zákonem a považovala by týrání za běžnou výchovu. Hnutí podalo na deník soudní žalobu. Tvrdilo, že některé aktéry kauzy sice znalo, ale distancovalo se od nich před 11 lety, protože popřeli principy Poselství Grálu a vytvořili si vlastní sektářské náboženství. Mezitím však zakotvila v obecném povědomí rovnice „Hnutí Grálu = týrání dětí“. V zahraničních médiích se objevila dokonce tvrzení, že v kauze šlo o rituální kanibalismus, který řídil tajemný „doktor“, ve skutečnosti jeden z vůdců Hnutí Grálu. V českých médiích se mezitím ustálil spíše názor, že šlo o bezejmennou sektu Josefa Škrly.

Při komentování Kuřimské kauzy v médiích se religionisté shodli, že Hnutí Grálu nepatří k nebezpečným náboženským směrům. Nebezpečné však mohou být některé skupiny, které se od něj odštěpily. Kromě skupiny Josefa Škrly to byl v minulosti zejména Jan Dietrich Dvorský. D. Ondráčková v práci zpracované pro ministerstvo vnitra soudí, že obecně u všech náboženských směrů „reálné riziko představují spíše menší skupinky žijící v izolovanosti, o nichž se svět dozví až při výskytu nějakého závažného problému.“ Otázkou zůstává výskyt takových skupin právě u Hnutí Grálu.

 

3. Hnutí víry – přes 1000 členů

Hnutí Víry je křesťanský proud vzniklý v USA v 70. letech 20. století z křesťanského Letniční hnutí v některých krajních směrech hlásající teologii prosperity. Jedním ze zástupců hnutí Víry v České republice je Triumfální centrum víry. Provozuje internetový obchod Služba triumfální víry a internetové Rádio Vítězství vysílající především hudbu vlastní hudební skupiny Hlas probuzení a kázání pastorů. Hnutí víry se považuje za křesťanské, liší se však především v učení, že pokud má člověk dostatečnou víru v moc Ježíše Krista, získá všestrannou prosperitu (zdraví, úspěch...). Režisérka Tereza Nvotová, která sama měla v dětství zkušenosti s hnutím Víry, dva roky Triumfální centrum víry sledovala, z čehož vznikl v roce 2008 film Ježíš je normální! Nebezpečné je podle některých odborníků v tom, že propagace samotné víry, jako řešení všeho zlého na světě, jako úprk před vlastními problémy, není vhodné. Člověk, kterému se v životě příliš dobře nevede, může nabýt přesvědčení, že neobstál před Bohem, zklamal sám sebe i svého vůdce. Často je takový stav doprovázen vážnými psychickými problémy.

 

4. Mormonismus – okolo 1000 členů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je církev založená Josephem Smithem v USA v roce 1830. V dnešní době jsou členové známí spíše pod označením 'mormoni'. Počátky Církve se datují do roku 1820, kdy se 14letý chlapec Joseph Smith mladší modlil k Bohu s otázkou, která z existujících církví je pravá. Podle učení církve se mu tehdy osobně zjevili Bůh Otec a také  Jeho Syn Ježíš Kristus. Poté s ním tváří v tvář rozmlouvali, a řekli mu, že ze stávajících církví, není jejich žádná. Dále bylo Josephovi sděleno, že byl povolán jako další prorok, jako dříve Abrahám či Mojžíš. Církev vyvíjela misijní činnost na území Česka již ve 19. století, ale česká vláda ji uznala až v roce 1929, kdy byla založena Československá misie Praha. Komunisté Církev v Československu zakázali. Po 40 letech byla roku 1990 obnovena a členové se shromažďují v odbočkách v Česku i na Slovensku.

Pro Svaté posledních dnů je nejdůležitější rodina. Věří, že rodiny mohou být spolu nejenom během života na Zemi, „dokud vás smrt nerozdělí“, ale i po smrti. Proto ve svých chrámech uzavírají sňatky na věčnost. Každý pondělní večer rodiny Svatých pořádají ve svém domově tzv. rodinný domácí večer. Tyto rodinné večery pomáhají rodinám, aby spolu trávily dostatek společného času. Jedno z přikázání, které členové Církve dodržují, a které obdržel v roce 1833 prorok Joseph Smith, je tzv. Slovo moudrosti. Učí tomu, že je třeba se vyvarovat požívání pro tělo škodlivých látek a propaguje konzumaci ovoce a zeleniny. Proto Svatí nepijí alkohol, kávu, černý a zelený čaj, nekouří a nepoužívají ani žádné jiné drogy. V minulosti Církev praktikovala mnohoženství. Jako Boží přikázání bylo učeno prorokem Josephem Smithem od roku 1836. Ten je i sám praktikoval. V dnešní době už ale není obvyklé. Církev financuje svoji činnost prostřednictvím desátků: každý člen Církvi daruje 10 % ze svého příjmu. Kromě desátku je také obvyklé platit tzv. postní oběti, což jsou peníze ušetřené za dvě po sobě jdoucí jídla během pravidelného půstu každou první neděli v měsíci.

 

5. Hnutí Hare Krišna – cca 300 členů

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny je hnutí, které v roce 1966 založil v USA A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda. Veřejnosti je známo zejména díky průvodům v ulicích měst se zpěvem mahámantry a tancem. Členové Mezinárodního hnutí pro vědomí Krišny vyznávají tradiční vaišnavský názor, že duše, která se nachází v našem hmotném světě, se bude tak dlouho převtělovat, dokud nedovede svůj život k dokonalosti v podobě znovunavázání láskyplného vztahu s Bohem. Karma určuje, jaké bude příští zrození každého jedince. Nový člen stráví nějakou dobu jako novic ('bhakta'). Poté si vybere gurua a dostane od něho nové jméno. Muži si oholí hlavu a vzadu na hlavě si nechají krátký cop, šikhu. Členové si označují čelo a dalších jedenáct míst na těle jílem, např. z Gangy. Toto znamení se nazývá tilaka a označuje tělo jako chrám, kde sídlí Krišna. Mužští členové nosí tradiční oděv zvanýdhótí. Svobodní muži nosí šafránové a ženatí a novici bílé. Ženy nosí barevná sárí, vdovy bílá. Vdané ženy si dělají mezi obočím červenou tečku, která značí, že jsou vdané. Každý člen je povinen vzdát se masa, ryb, vajec, čaje, kávy, tabáku, alkoholu a ostatních drog. Sex je povolen pouze manželům a za účelem plození dětí (tím jsou také zakázány homosexuální praktiky).

Členové jsou povinni dodržovat čtyři základní příkazy, které se dále rozvíjejí. Jsou to: nejíst maso, ryby a vejce, nepožívat žádné omamné látky (sem patří zákaz pití kávy a čaje), zdrženlivé sexuální chování, zákaz hazardních her. První věc, kterou členové mají každý den za úkol, je tzv. džapa. Jedná se o recitování mantry Haré Krišna na růženci, kterou jsou povinni odříkat 1728 krát. (Růženec má sto osm korálků, které šestnáctkrát odpočítají.) Financování skupiny je realizováno z části z prodeje knih, časopisů a věcí souvisejících s uctíváním boha Kršny – např. kadidla, nebo i z výnosů svých vegetariánských restaurací. Další část peněz do nadace proudí díky darům, ať už se jedná o příspěvky, které jsou vyznavači vyprošovány na ulici, popřípadě jsou to příspěvky od větších dárců. Mezi nejznámější dárce patří Alfred Ford – člen slavné automobilové rodiny, dále je to bývalý člen jedné z nejznámějších britských hudebních skupin – Beatles, George Harrison.

 

6. Scientologie – cca 110 členů

Scientologie je náboženský systém založený na myšlenkách amerického spisovatele sci-fi a brakové literatury L. R. Hubbarda. Studiem scientologie má člověk získat vlastní nesmrtelnost a přetnout koloběh zrození a smrti. Organizace je činná v oblasti kurzů managementu, komunikace, studia a mnoha jiných oblastí. V České republice pracují scientologové ve firmách poskytujících takové vzdělávací kurzy, např. firma Business Success, PERFORMIA, HCA (Hubbard College Of Administration), HAA (Hubbardova akademie administrativy), anglická škola LITE, Basic, WISE. Podle scientologie se každý člověk skládá z těla, mysli a ducha, který je popisován řeckým symbolem theta. V podstatě je to jiný název pro duchovní Já. Duše se proto celosvětově pro nezaměnitelnost nazývá thetan. Mysl, která ukládá a zaznamenává situace v životě, zaznamenává i bolestivé a nepříjemné okamžiky, nazývané Engramy. K jejich lokalizování a konzultování za účelem přinesení úlevy se používá zařízení zvané elektrometr, zkráceně e-metr. Člověk, který již není ovlivňován těmito bolestivými zážitky a má informace z nich opět v analytické (vědomé) mysli dosahuje stavu clear – čistý – pomocí „auditingu“, dotazovacích technik za pomoci zmíněného elektronického měřicího přístroje.

Scientologie bývá obviňována z brainwashingu, ve zmírněné formě pak taková obvinění obsahují tvrzení, že u scientologie se jedná o manipulační techniky a praktiky. Např. ve zprávě australské vlády z roku 1965 se hovoří nepravdivě o používání hypnózy při auditingu. Kritici (např. křesťanská strana v Německu a psychiatrie) vycházejí z toho, že scientologie se staví odmítavě k jistým současným praktikám oborů jako je psychiatrie, což vede i ke kritickým postojům představitelů takových oborů. Scientologie se v minulosti často stavěla proti užívání psychofarmak, jako jsou sedativa apod. V Evropské unii je scientologie uznána jako náboženství (a mimo Německo nestojí pod observací), ve Španělsku, Francii, Německu, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Irsku, Itálii a Rakousku však není uznána jako náboženské společenství a nepožívá tedy patřičných daňových výhod. V některých spolkových zemích Německa jsou organizace scientologie sledovány státními institucemi.

 

7. Moonovo hnutí (Církev sjednocení) – cca 65 členů

Církev sjednocení (někdy též Moonova sekta) je náboženské hnutí oficiálně založené v Jižní Koreji Son-mjong Munem 1. května 1954. Mun tvrdí, že se o Velikonocích roku 1936 (tehdy mu bylo 16 let) usilovně modlil na stráni jedné hory a zjevil se mu Ježíš. Ten mu řekl, že byl vyvolen, aby se stal jeho nástupcem a dokončil dílo, které Ježíš započal, tedy vytvoření Božího království na zemi. Podobným způsobem prý Mun později komunikoval s Abrahámem, Mojžíšem, Buddhou i Bohem. Tato sdělení pak byla použita pro interpretaci Starého a Nového zákona v základním textu Církve sjednocení – Božím Principu.

Počátky hnutí v Československu sahají do roku 1968, kdy do Východní Evropy přišla první vlna misionářů. Jeho členové byli pronásledováni a vězněni. V roce 1974 proběhlo se členy Církve sjednocení několik soudních procesů, v nichž byla naprostá většina členů komunistickým režimem odsouzena k vězení. Členka církve Mária Živná 11. dubna 1974 zemřela ve vězení a je církví považována za jednoho z jejích mučedníků. Život církve a další rozvoj Hnutí v Československu nastal až po listopadu 1989. Reverend Mun v mnoha projevech upozornil na důležitost dědictví a tradice pro každého člena a popisuje jednotlivé tradice: Matching - výběr partnera dle fotografie reverendem Munem. (Pro druhou generaci v církvi narozených dětí přebírají tuto úlohu rodiče), mezinárodní svaté svatby - svatební obřad většího počtu párů. Církev sjednocení je jednou z nejvíce kontroverzních náboženských organizací. Mnoho oponentů ji označuje za kult. Přesto je její náboženství uznáváno vládami mnoha zemí jako bona fide, a proto je v těchto zemích osvobozena od daně. Církev sjednocení je obviňována z totalitních praktik a ekonomického využívání členů.

Kritici, kteří církev viní ze sektářských praktik tvrdí, že hromadné svatby jsou důkazem, jak Mun svým stoupencům vymývá mozek, zatímco přívrženci církve si běžně nechávají partnera vybrat, protože jsou přesvědčení, že Mun má schopnost božských vnuknutí. V České republice působí jak hromadné svatby, tak i doporučování partnera velmi nezvykle. Ve staré Koreji ale bývali mladí lidé dáváni dohromady dohazovači, mnoho dnes starých Korejců si pamatuje, že v den svatby potkali svého partnera podruhé, nebo také poprvé v životě. Mun se také ostře vyslovil proti homosexuálním aktivitám. V rozhovorech se členy církve přirovnal homosexuály ke „špinavým hnůj pojídajícím psům“ a prorokoval, že „gayové budou eliminováni“ v „očistě nařízené Bohem“.

 

8. Imanuelité – desítky členů

Imanuelité (většinou se používá tento název, hnutí ale žádný oficiální název nemá) je již téměř zaniklé, původem české nové náboženské hnutí. Založil ho v roce 1991 Čech Jan Dietrich Dvorský, když si po přečtení spisů německého vizionáře Oskara Bernhardta, zakladatele Hnutí grálu dle vlastních slov „uvědomil, že je (Bernhardtem předpovězený) Mesiáš, Syn Člověka neboli Parsifal Imanuel“. Spolu se svou družkou Lucií Dvorskou, dcerou herečky Mileny Dvorské, kterou nazýval Labutí panna a Královna Jihu, napsal knihu Syn člověka, Mesiášovo živé Slovo k všenápravě světa. V této knize lidstvo označil za „převrácené“ a sebe sama s Labutí pannou za „jediné nepřevrácené“, kterým je dáno zachránit lidstvo a vybudovat Tisíciletou říši. Kniha Syn člověka byla poměrně známá a populární, roku 1993 se vytvořila komunita Dvorského přívrženců, která začala žít v několika domech na Hořovicku podle požadovaného životního stylu a „pracovat na záchraně lidstva“. Tito přívrženci museli Dvorskému odevzdat všechny své peníze, posléze byli ze sekty většinou na základě jasnovideckého posudku vyloučeni (většinou se obvinění týkala žluté barvy aury, kterou Dvorský považoval za prokletou). Řada z nich vyloučením ztratila smysl života a pokusila se o sebevraždu nebo jen bezcílně bloudila lesem a očekávala smrt. V roce 1994 byla jedna z členek sekty hospitalizována v psychiatrické léčebně. To bylo poprvé, kdy byla veřejnost obeznámena s touto kontroverzní sektou. Případ vyvolal vlnu mediálního zájmu, která vedla k rozpuštění sekty v roce 1995.

Dvorský sám pochopitelně musel žít v přepychu, takže pod záminkou léčebných kúr snižoval životní úroveň ostatních na naprosté minimum - toto minimum představoval jeden rohlík denně a odvar z dubové kůry. Řada členů měla v důsledku toho zdravotní problémy. Členové sekty si obraceli biorytmus (spali ve dne a bděli v noci), aby kompenzovali převrácenectví. V domech sekty byl programově udržován nepořádek a chaos, členové sekty byli udržováni v přesvědčení, že mají co nejvíce šetřit fyzickými pohyby. Nebyla dodržována nejzákladnější hygienická pravidla. Všichni členové byli pravidelně prohlíženi jasnovidcem Vladimírem Kafkou, a pokud se ukázalo, že nemají správnou barvu aury, byli ze sekty vyloučeni. Řada z nich se posléze pokusila o sebevraždu (Dvorský, kterému nepřestali věřit, jim totiž řekl, že přeci jen mohou dojít záchrany, pokud „odloží svá těla“) či bezcílně bloudila po lesích, posléze většinou vyhledala dobrovolně psychiatrickou pomoc.

Policie se stále obává návratu této sekty a stále pátrá po Janu Dvorském, který se se svou družkou a čtyřmi dětmi skrývá a svým nejvěrnějším, skupině lidí kolem pětadvaceti let, kteří dnes žijí v pronajatém domě na předměstí Prahy a živí se podomním prodejem hraček, občas ze svého úkrytu posílá dopisy.

Zdroj: wikipedia